Search
Close this search box.

Digitale les over de online wereld

De vraag:Hoe leg je leerlingen uit wat generatieve AI is, hoe maken ze daar op een veilige manier gebruik van en wat zijn de risico’s? Sinds de komst van ChatGPT kunen we niet meer om AI heen, om voorbereid te zijn op de toekomst is het dus belangrijk dat leerlingen hiermee leren omgaan. Voor een […]

Oorlogsverhalen van nu

De vraag:Iedereen kent Anne Frank en weet wat er met haar gebeurd is. Maar hoe zorg je ervoor dat haar verhaal blijft aansluiten op de belevingswereld van kinderen van nu, zodat ze het onderwerp echt begrijpen? In deze editie van de krant ontdekken leerlingen in groep 7 en 8 dat door middel van het thema […]

Zing een lied met Annie M.G. Schmidt

De vraag:Hoe zorg je ervoor dat de kinderen van nu opgroeien met de fantastische verhalen en liedjes van Annie M.G. Schmidt? Door ze onder de aandacht te brengen in het onderwijs. Querido Kinderboeken organiseert elk jaar in mei de Annie M.G. Schmidtweek, waarvoor Firma Fluks het lesmateriaal verzorgt. Het resultaat:Zeven vrolijke Annie M.G. Schmidtjournaals, gepresenteerd […]

Haal Roald Dahl naar het klaslokaal 

De vraag:Jaarlijks organiseert uitgeverij de Fontein een Roald Dahl-week waarin het werk van de beroemde schrijver centraal staat. Met het gratis digitaal lesmateriaal willen zij leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitdagen om aan de slag te gaan met opdrachten rond de boeken van Dahl. Het resultaat:Het digitale lespakket heeft elk jaar een ander […]

Bouwsector promoten met lespakket

De vraag: De woningnood in Nederland vraagt voor 2030 om 845.000 nieuwe woningen. Geen wonder dat de bouwwereld staat te springen om extra handen. De sector bouw en infra vroeg reclamebureau Steam een campagne met lespakket te ontwikkelen. In opdracht van EDGMedia verzorgde Firma Fluks de redactie van Jij gaat het maken. Het resultaat:Een digitaal […]

Lesbrieven die lezen leuker maken

De vraag:Hoe krijgen we onze kinderboeken het onderwijs in en hoe maken we lezen (weer) aantrekkelijk voor kinderen en jongeren? Met die vraag klopte Querido Kinderboeken bij Firma Fluks aan.   Het resultaat:Tientallen kant-en-klare lessen voor het primair en voortgezet onderwijs die beginnende lezers een positieve leeservaring en oudere lezers leeslust geven. De opdrachten behandelen […]

Lesbrieven voor jonge lezers

De vraag:Hoe geef je kinderen die net of niet kunnen lezen een positieve leeservaring? Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren zocht een partij om lesmateriaal te maken bij hun boeken voor leerlingen in de onder- en middenbouw.  Het resultaat:Lesbrieven vol creatieve doe-opdrachten bij onder andere het zoek- en ontdekboek Alfabet van Charlotte Dematons en het prentenboek […]