Verhalen uit het onderwijs

Verhalen uit het onderwijs

De website Leraar24 is er voor alle leraren in het basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met een panel van lerarenambassadeurs voeren wij de redactie van dit onderwijsplatform. 

Sinds het begin van 2021 zijn wij, samen met eindredacteur Lotte Boot, in opdracht van Entopic de vakredactie van Leraar24. We interviewen leraren, onderwijsexperts, onderzoekers, bezoeken onderwijswebinars en lezen en leren alles over het onderwijs. Met de verhalen die we produceren voor Leraar24 hopen we leraren te inspireren en te helpen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Redactie Leraar24
>> Schrijven van artikelen, social media berichten, interviews en scripts voor de video’s
>> In samenwerking met Lotte Boot en Entopic