Project met een gouden randje

Het Klokhuis over kindermishandeling is inmiddels een golden oldie in ons portfolio, maar verdient nog altijd een ereplek. Kindermishandeling blijft een belangrijke kwestie om aandacht voor te vragen. In 2013 besteedde het tv-programma in vier uitzendingen aandacht aan kindermishandeling en er was een bijbehorend lespakket beschikbaar voor scholen.

De website biedt nuttige informatie voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft. Want kindermishandeling, daar kun je wat aan doen, hoe moeilijk dat soms ook is.

Het Klokhuis over kindermishandeling 
>> Lespakket en website voor bovenbouw primair onderwijs
>> Coördinatie en eindredactie lespakket, research, interviews en tekstredactie website
>> EDG Media